Den daglige samtale

De daglige samtaler er et centralt udgangspunkt for at arbejde med børns sproglige udvikling. Det er vigtigt, at samtalerne altid tager udgangspunkt i det enkelte barns aktuelle kompetencer, og at forskellige former for samtale organiseres og struktureres, så det er muligt at tilgodese det enkelte barns behov og forudsætninger.

Når de understøttende sprogstrategier inddrages i alle kommunikative situationer i hverdagen, hvad enten det sker i forbindelse med leg, under måltider eller i forbindelse med en hvilken som helst anden aktivitet, stimuleres barnets sproglige kompetencer. Ved konstant at være opmærksom på, hvordan man taler med børnene, og hvordan børn taler med hinanden, er der skabt et solidt fundament for et sprogstimulerende miljø.

I Sprogpakken peges der på en række sprogstrategier, som på forskellig måde understøtter
og stimulerer den sproglige udvikling. Strategierne kan integreres i alle de samtaler, der
indgår i hverdagens aktiviteter og gøremål, og være en inspiration i forhold til den enkelte
forældre.

De understøttende sprogstrategier er:

  1. Følg barnets interesse
  2. Brug åbnende spørgsmål
  3. Vent på barnets svar
  4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger
  5. Hjælp barnet med at sætte ord på
  6. Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen
  7. Relater til noget, barnet kender
  8. Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen
  9. Ret ikke barnets fejl direkte
  10. Leg med sproget, når det er muligt