Forældrebestyrelse

Det er forældrebestyrelsens rolle at inspirerer og støtte Brumbassen i de strategiske og betydningsfulde valg, som kontinuerligt opstår på den kommunale arena. Dette sket i en åben, nysgerrig og tillidsfuld atmosfærer, hvor der er højt til loftet og hvor alle ideer bliver hørt. 

Forældrebestyrelsen bliver set som en vigtig sparringspartner og har også en stemme ved større investeringer eller besparelser, alt efter hvad der brug for. 

Forældrebestyrelsen er forældrenes naturlige talerør, men involverer sig ikke i enkeltsager medmindre sagen kan omdannes til et princip for hele, eller dele af institutionen. 

Dernæst deltager bestyrelsen i koordinering af de arrangementer, hvor forældre også deltager. 

Fakta om bestyrelsen: 

  • Forældrebestyrelsen mødes minimum 4 gange årligt. 
  • Der er valg til bestyrelse hvert år i september. 
  • Man vælges til at sidde i bestyrelsen minimum 2 år. 
  • Forældrebestyrelsen i Brumbassen består af 5 forældre, 2 medarbejderrepræsentant én fra vuggestue og én fra børnehaven, samt institutionenslederen.

Formanden hedder Dorthe Wistrøm og kan kontaktes på telefon 24657472