Børnehuset Brumbassen

EAN. nr 5798008185458

Børnehuset Brumbassen ligger i Blistrup og er er omkranset af marker, skov og strand. Det gør vi flittigt brug af på vores mange ture ud af huset med børnene. Til daglig befinder vi os for det meste på vores store legeplads, hvor der foruden en masse legeredskaber også er en hoppepude og et bålhus, samt en masse træer og buske. Det indbyder og inspirerer til et aktivt børneliv året rundt.

Vi består af fire velfungerende stuer med faste genkendelige medarbejdere, to stuer i vuggestuen og to i børnehaven. Det giver tryghed både for store og små. Bygningerne er rummelige og indbydende, og fungerer rigtig godt som ramme om børnenes aktiviteter. Alle medarbejderne har et stort engagement og et højt fagligt niveau.

Fokus på udvikling

I Børnehuset Brumbassen arbejder vi med vores kerneopgave, udvikling og trivsel, på lige så mange forskellige måder som et komplekst børneliv indeholder. Ud over de sociale kompetence som er helt centrale, satser vi dog særligt på 3 områder, hvor vi mener børnene for størst mulige udbytte. Det drejer sig om sproglig udvikling, natur og miljø samt leg og bevægelse. For at understøtte disse fokus har vi et tæt samarbejde med lokalmiljøet og benytter os meget af eksterne samarbejdspartnere som talepædagog, sundhedsplejerske og ergo- og fysioterapeuter. Der ud over er vi certificeret som DGI institution og på vej til at blive grønspirre institution under friluftrådet.

Samarbejde med Blistrup Skole

I Børnehuset Brumbassen har vi selvfølgelig et tæt samarbejde med Blistrup Skole, så vi kan være med til at lave den optimale skolestart, når den tid kommer. I det arbejde bruger vi den nyeste forskning og vi er med fremme når ny viden og metoder kommer i spil. Samarbejdet med skolen og fokus på fælles viden skaber den bedste ramme for en god udvikling og en god begyndelse.

Samarbejde med børn og forældre

Børnehuset Brumbassen har altid været en institution med plads til nye ideer og vi er ikke bange for at prøve ting af. Det betyder også at samarbejdet med familien naturligvis er tillidsfuldt og præget af nysgerrighed. På samme måde ser vi hvert barn som helt unikt med intentioner og følelser, der er vigtige og betydningsfulde og mener derfor det er vigtigt med en tæt dialog med dig som forældre.  

I brumbassen arbejder vi forsat på at skabe en tryg hverdag med nærværende og fagligt stærke medarbejdere, der understøtter en god udvikling hos børnene i en ramme der er oplevelsesrig og inspirerende. Som inspiration til hvordan man som forældre kan være en aktiv medspiller, vil vi anbefale at se denne lille video, der hedder så lad dog barnet, benytte dialogisk læsning og have opmærksomhed på samtalen

Hvad skal man have med i Brumbassen

I Brumbassen skal man selv have madpakke og bleer med med, så giver Brumbassen lidt morgenmad og frugt om eftermiddagen. I dit barns garderobe skal være tøj som man må lege i og som passer til årstiden, så der kan leges på legepladsen.

 

 Nye åbningstider

Mandag   06.30 - 16.30

Tirsdag    06.30 - 16.30

Onsdag   06.30 - 16.30

Torsdag   06.30 - 16.30

Fredag     06.30 - 16.00

Lørdag    Lukket

Søndag   Lukket

 

Lukkedage

De tre hverdage før påske

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

Grundlovsdag

Juleaftensdag

1. hverdag efter jul

Nytårsaftensdag